Regulamin sklepu internetowego FormaZone§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1. Marca 2012 do odwołania.
 2. Regulamin może zostać w każdym momencie zmieniony bez podania przyczyny przez właściciela sklepu internetowego www.formazone.pl.
 3. Właścicielem sklepu internetowego www.formazone.pl (dalej zwanym Sklepem) jest: FormaZone sp. z o. o. z siedzibą w 05-520 Kawęczynek, ul. Prosta 69 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr.  KRS 0000409093
 4. Sprzedaż w Sklepie może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem sieci internetowej  na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych pod warunkiem zarejestrowania się w Sklepie lub wypełnienia zgłoszenia zamówienia – dalej zwanym Klientem.


 

§2. Oferta

 1. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Ceny towarów podane w Sklepie wyrażone są w PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w Sklepie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta dla wersji produktu zgodnej z opisem towaru. W przypadku ewidentnej pomyłki ceny przy towarze - Sklep zastrzega sobie prawo niezrealizowania takiego zamówienia o czym natychmiast poinformuje Klienta i poda właściwą cenę. Klient będzie mógł zrezygnować z zakupu, jeśli cena nie będzie przez niego zaakceptowana.
 4. Ceny nie zawierają kosztów transportu, chyba że opis produktu stanowi inaczej lub Klient zwolniony jest przez Sklep z ponoszenia kosztów transportu w części lub w całości. Sklep będzie potwierdzał taką możliwość każdorazowo.
 5. Przedstawione  zdjęcia produktów na stronie mogą nieznacznie różnić się od  produktów w stanie rzeczywistym. Sklep jednak dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie www zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.
 6. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty oraz zmian asortymentu, cen towarów, promocji i akcji rabatowych bez podania przyczyny.


 

§3. Promocje, Rabaty i Zniżki.

 1. Ceny produktów objętych promocją lub wyprzedażą nie są łączone z żadnymi innymi programami rabatowymi.
 2. Sklep posiada w swojej ofercie Bony Podarunkowe o różych wartościach. Bon jest ważny przez pokreślony czas, który każdorazowo podany jest na bonie. Bon podlega wymianie wyłącznie na towar w tej samej wartości lub wyższej. Różnica jest wówczas dopłacana przez Klienta. Bon nie może być wymieniony na gotówkę lub jego wartość nie może być zwrócona w inny sposób.


 

§4. Zamówienia

 1. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sklep.
 3. Klient ma obowiązek podania poprawnych danych osobowych i adresowych. Niespełnienie tego warunku może skutkować niezrealizowaniem zamówienia przez Sklep.
 4. Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Sklepu.
 5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas składania zamówienia w celach służących świadczeniu przez Sklep należytej obsługi Klienta oraz wystawienia dowodów księgowych.
 6. Zamówienie jest zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W innym przypadku Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia. Wpłacone zaliczki będą niezwłocznie zwrócone na konto wskazane przez Klienta.
 7. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia z przyczyn od nas niezależnych Klient zostanie o tym fakcie natychmiast powiadomiony. Klient może wtedy zrezygnować z zamówienia lub zdecydować się na nowe warunki.
 8. Przy każdym produkcie znajduje się informacja o dostępności produktu. Tylko towary dostępne na magazynie będą wysyłane do klienta bezpośrednio po złożeniu zamówienia czego fakt będzie odnotowany w potwierdzeniu zamówienia. W innych przypadkach informacje o terminie realizacji podawane są na stronie i potwierdzane podczas składania zamówienia.
 9. Z przyczyn niezależnych od sklepu przedstawione terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu. Nieznaczne wydłużenie terminu dostawy (do 6 tygodni) nie stanowi podstawy do odstąpienia od realizacji umowy bez akceptacji Sklepu oraz Klienta oraz nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących obniżenia ceny zakupionego towaru. W przypadku znacznego wydłużenia terminu realizacji (ponad 8 tygodni od momentu wpłaty Klienta), Kupujący ma prawo odstąpić od zamówienia, a Sklep zwróci wpłaconą za dany produkt zaliczkę Kupującemu.
 10. Klient może skorygować swoje zamówienie tylko do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez Sklep. W wypadku opłaconego zamówienia Sklep zwraca wpłacone pieniądze pomniejszone o koszty obsługi bankowej i księgowej.
 11. Płatności realizowane przez Klienta podlegają §5 nieniejszego regulaminu.
 12. Klient musi poinformować podczas składania zamówienia jeśli chce otrzymać fakturę VAT jako dowód zapłaty. W tym przypadku Klient zobowiązany jest do podania wymaganych danych (nazwa podmiotu, NIP, siedzibę podmiotu). Dokonując zakupu w Sklepie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.

 


§5. Płatności

 

 1. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności: 
  1. Przelewem. Klient zobowiązany jest do podania w tytule przelewu numeru zamówiania. Taka infomarcja ułatwia realizację zamówienia i umożliwia najszybszą realizcję. Jeśli towar jest dostępny w magazynie, rezerwujemy go i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu wpłaty towar zostaje wysłany do Klienta. Przy braku dostępności towaru Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny towaru. Po przesłaniu towaru przez producenta do Sklepu, Klient zostaje o tym fakcie powiadomiony i poproszony o wpłacenie pozostałej części ceny towaru. Po zaksięgowaniu tej wpłaty towar zostaje wysłany do Klienta. W przypadku gdyby ostateczna wpłata nie wpłynęła na konto Sklepu w przeciągu 7 dni, zamówienie nie zostanie zrealizowane, chyba, że istniają wcześniejsze ustalenia Sklepu z Klientem, które zmieniają ten zapis regulaminu.  
   1. Za pośrednictwem sieci eCard.  
   2. Za pośrednictwem sieci PayPal.  
   3. Za pobraniem - w przypadku towarów dostępnych w magazynie. Jeśli towar wymaga uprzedniego zamówienia, Klient zobowiązany jest do przekazania na konto sklepu 30% ceny brutto towaru. W przypadku wyboru opcji "za pobraniem" dodatkowa opłata wynosi 5 zł + 1% wartości pobrania.
     
 2. W przypadku płatności przelewem termin realizacji zamówienia wydłuża się o czas realizacji przelewu.

 


§6. Dostawa

 1. Towar dostępny na magazynie wysyłany jest w ciągu 48 godzin po zaksięgowaniu na konto Sklepu pełnej należności. Zamówiony towar dostarczany jest wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich. Nie jest możliwe dokonanie wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej. Usługi transportowe obejmują dostarczenie towaru do kondygnacji 0 pod wskazanym adresem. Jeśli dostarczane są artykuły na paletach, Klient osobiście musi zorganizować rozpakowanie i wniesienie towaru z palety do lokalu.
 2. Klient pokrywa koszty dostawy w przypadku zamówień poniżej 400 zł brutto. Koszt wynosi wówczas 14,99 zł brutto. UWAGA: w przypadku towarów o bardzo dużych gabarytach - Klient zostanie poinformowany o kosztach przesyłki i będzie mógł podjąć decyzję, czy jest zakupem nadal zainteresowany (w przypadku paczek o wadze powyżej 30kg i o długości ponad 1m). Kwota dostawy większych/cięższych paczek ustalana będzie indywidualnie, a informacja o niej przesłana do Klienta drogą e-mailową. Wszystkie wysyłane towary podlegają ubezpieczeniu w firmie kurierskiej.
 3. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przesyłek wynikające z winy firmy kurierskiej.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego z Klientem.
 5. Przed odebraniem przesyłki, w obecności kuriera, zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania, kupujący powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej oraz sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki i niezwłocznie powiadomić o tym Sklep. Reklamacja będzie przez Sklep niezwłocznie rozpatrzona. Podstawą dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie jest sporządzenie protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku niesporządzenia protokołu szkody, reklamacje nie będą rozpatrywane. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.
 6. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki [wynika to z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w § 37 stanowi, iż za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy) pobiera się opłatę] oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres dwóch miesięcy. Po tym okresie zawartość przesyłki ulega przejęciu przez Sklep, a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane.
 7. Sklep przewiduje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po uprzednim umówieniu spotkania w siedzibie firmy, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
 8. Sklep daje możność zwrotu zakupionego towaru w stanie nienaruszonym w terminie do 10 dni od dnia otrzymania przesyłki. W celu dokonania zwrotu zakupionego towaru należy pobrać wzór formularza zwrotu, wypełnić go i wraz ze zwracanym towarem wysłać na własny koszt paczką na adres Sklepu. Stwierdziwszy spełnienie warunków, którym zwroty podlegają, Sklep zwróci cenę zapłaconego produktu Klientowi na wskazany rachunek bankowy. Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki i obsługi o ile taka miała miejsce. Sklep nie przyjmuje zwrotów nadanych za pobraniem.

 


§7. Postanowienia końcowe

 1. Właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Warszawie. Obowiązującym jest prawo polskie.


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel